1. Zajednička igra dece i roditelja kao nadgledana spontana aktivnost
  2. Kreiranje i realizacija struktuiranih igrovnih aktivnosti s ciljem uključivanja dece sa smetnjama u razvoju u organizovanu igru vršnjačke grupe – inkluzivne radionice
  3. Iznajmljivanje igračaka za igru kod kuće
  4. Savetovanje roditelja pri izboru i korišćenju igračaka kao dodatnog podsticaja u razvoju detetovih funkcija (kako i koje igre i igračke mogu da koriste kao dodatni podsticaj)
  5. Organizovanje i realizacija grupnih poseta dece sa višestrukim smetnjama u razvoju, umerenog i težeg stupnja, kao proširenje njihovog prostora za učenje, kao i grupe dece bez smetji u razvoju
  6. Edukacija i informisanje roditelja i profesionalaca