Porodični program (za mlade i odrasle višestruko ometene osobe i njihove roditelje, braću i sestre) realizuje se  subotom od 15 do 17 časova u kontinuitetu od 2000.godine, za 15 porodica. Aktivnost finansira Grad Subotica kroz godišnji konkurs za društveno-humanitarne organizacije. Osim radionica koje se odžavaju u prostorijama udruženja, organizuju se posete sportskim i kulturnim događajima u gradu i okolini. Međuroditeljska saradnja i razmena iskustava doprinosi smanjenju osećanja usamljenosti ovih porodica.

Cilj

Podizanje kvaliteta života  porodica osoba sa invaliditetom kroz  socijalizaciju njenih ometenih članova  i jačanje kapaciteta porodice u celini.