Radionice  se realizuju jednom nedeljno (utorkom od 17 do 19) i u njih je uključeno 15 mladih osoba sa invaliditetom. Jedan deo rada se odvija u zajednici, kroz učenje ponašanja u različitim javnim prostorima (poseta kulturnim i sportskim događajima). Radionice  realizuje stručni saradnik: psiholog/defektolog i asistent. Aktivnost se finansira sredstvima MRZSP RS preko Saveza udruženja za pomoć MNRO u AP Vojvodini.

Cilj

  1. Pružanje  podrške u razvoju samostalnosti kroz sticanje i razvoj socijalnih veština, veština komunikacije, prepoznavanje ličnih interesovanja, jačanje samopouzdanja, savladavanje veština za samostalniji i kvalitetniji život i interakciju sa drugima kroz rad u grupi.
  2. Razumevanje emocionalnih i socijalnih odnosa i usvajanje strategija za rešavanje interpersonalnih odnosa.