Radni centar za osobe sa invaliditetom (proizvodnja briketa i peleta)

Radni centar je namenjen osobama straijim od 18 godina, koje se ne mogu zaposliti ni pod opštim ni pod posebnim uslovima. On omogućava radno angažovanje kao terapijsku aktivnost osobama sa invaliditetom čime se poboljšava kvalitet njihovog života i života njihovih porodica, kao i uključenost u život zajednice.

Radni centar je osnovan 2014. godine i od tada kontinuirano radi. U svom sastavu ima mašinu za briket i pelet, sušaru i mašinu za pakovanje gotovih proizvoda. Ovradni centar je prvi radni centar koji je otvoren na teritoriji opštine Subotice.