Podrška roditeljima se pruža tri puta nedeljno (ponedeljak, sreda i petak od 17.00 do 19.00) kroz pružanje adekvatnih i pravovremenih informacija i saveta roditeljima dece i odraslih osoba sa intelektualnim invaliditetom o njihovim pravima i načinima ostvarivanja prava. Kroz multidisciplinarni pristup roditeljima se pomaže da reše svoj problem, da ostvare svoja prava, da se osnaže u smislu načina i modaliteta uključenosti u svakodnevni život, kako osobe sa invaliditetom tako i svih članova porodice, da se osnaže u zapošljavanju, u ostvarivanju socijalne i zdravstvene zaštite, da nauče i steknu veštine komunikacije sa javnim institucijama, da postanu vidljivi i prihvaćeni u svojoj različitosti. Roditeljima se pomaže da ojačaju svoje kapacitete za podizanje deteta ometenog u razvoju, da sačuvaju i razviju svoje potencijale za održavanje kvalitetnih porodičnih, partnerskih,  profesionalnih i prijateljskih odnosa, da ostanu uključeni u zajednicu uprkos nepovoljnim životnim okolnostima. Aktivnost finansira Savez udruženja za pomoć MNRO u AP Vojvodini, sredstvima MRZSP RS

Cilj

Kroz jačanje roditeljskih kapaciteta poboljšati kvalitet života cele porodice.