O nama

``Raznolikost je naše bogatstvo, a u Udruženju ZaJedno slavimo svaku jedinstvenost``

Istorijat

Udruženje „ZaJedno“je dobrovoljno, humanitarno, nevladino, nedobitno i nestranačko udruženje, osnovano za teritoriju opštine Subotica i predstavlja udruženje dece, mladih i odraslih osoba sa invaliditetom, njihovih roditelja i profesionalaca.

Vizionarska grupa roditelja i defektologa je 1986. godine osnovala Udruženje pod nazivom Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Subotice. Prvih godina po osnivanju Udruženje se bavilo humanitarnim radom, obezbeđivanjem odeće, obuće, užine i školskog probora za svoje članove. Članovi Udruženja su bile uglavnom osobe sa intelektualnim invaliditetom. Udruženje u to vreme nije imalo svoje prostorije, sastanci su se odvijali u prostorijama koje su bile ustupljene od strane škole koja se bavi obrazovanjem učenika sa smetnjama u razvoju kao i drugih udruženja u Subotici.

Prvi prostor od strane opštine, Udruženje je dobilo četiri godine nakon osnivanja. Polako je napredovalo na dugom putu promene, od medicinskog modela ka socijalnom modelu tretiranja smetnji u razvoju, od humanitarne pomoći ka razvojnim programima, od koncepta mislosrđa ka konceptu ljudskih prava. Radilo se pretežno na aktivaciji roditelja dece sa smetnjama u razvoju, pokrenuta su njihova klubska druženja radi razmene iskustava, organizovane su humanitarne akcije, predavanja za roditelje, izleti, posete, druženja mentalno nedovoljno razvijenih osoba. Sve su to bile ekskluzivne aktivnosti koje su se realizovale samo za decu, mlade i odrasle osobe sa invaliditetom i njihove roditelje.

Preokret u radu nastao je 2000. godine kada je u okviru Udruženja osnovana Biblioteka igračaka, zahvaljujući donatoru Save the Children i SO Subotica. Pravilnikom o radu Biblioteke određeno je da usluge ove igraonice mogu da koriste sva deca Subotice i okoline, te smo tako povećali broj sati inkluzivnih aktivnosti na 6 sati dnevno, a smanjili broj sati ekskluzivnih, segregirajućih aktivnosti na 6 sati nedeljno. To je bio početak prelaska Udruženja sa medicinskog na socijalni model delovanja.

Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Subotice je 2010. godine promenilo svoj naziv u Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama „ZaJedno“ grada Subotice. Osnovni razlog za promenu imena je bio taj što su tokom poslednjih deset godina članovi Udruženja postajale osobe sa vrlo različitim smetnjama (smetnje iz spektra autizma,

smetnje u oblasti motorike, vida, sluha, emocija, socijalnog funkcionisanja), te stari naziv (mentalno nedovoljno razvijene osobe) više nije oslikavao stvarnu sliku članstva.

Udruženje od svog osnivanja, učlanilo ukupno 4 246 članova. Od tog broja, 892 člana su deca, mladi i odrasle osobe sa invaliditetom, dok su preostali članovi deca bez smetnji u razvoju. To govori u prilog inkluzivnom karakteru koje neguje naše Udruženje u okviru svojih programskih i projektnih aktivnosti. Na godišnjem nivou, naše programske aktivnosti prosečno broje bliže 1500 poseta (dece, mladih i odraslih osoba sa i bez invaliditeta).

Resursi

Prostorni kapaciteti

Prostorije udruženja „ZaJedno“ se nalaze u užem centru grada. Na raspolaganju ima suterenski prostor od 156 m2 koji je prilagođen za realizaciju grupnih aktivnosti. To je prostor Biblioteke igračaka i igraonice Abrakadabra i on raspolaže veoma bogatim asortimanom igračaka i didaktičkog materijala, poligona za decu, tramboline, Iks boksa…

Iznad suterenskog prostora, na prvom spratu zgrade, nalazi se kompletno opremljena kancelarija Udruženja. Pored kancelarije, nalazi se i zajednička čajna kuhinja i toalet.

Udruženje „Zajedno“ na raspolaganju i tri manja prostora na Kelebiji gde je smešten Radni centar za osobe sa invaliditetom  za izradu briketa i peleta.

Sporazumom o saradnji sa Domom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ iz Subotice, Udruženje je dobilo na raspolaganje kuću sa dvorištem, koja je u procesu adaptiranja i renoviranja. Prostor je namenjen Radnim centrima, kao i programskim i projektnim aktivnostima za mlade i odrasle osobe sa inavliditetom.

Ljudski resursi

Najveći resusrs udruženja su ljudi – aktivisiti, volonteri Udruženja koji svakodnevno osmišljavaju aktivnosti i programe za decu, mlade i odrasle osobe sa invaliditeom. Trenutno u našem Udruženju imamo 23 aktivna saradnika koja su angažovana na volonterskoj osnovi ili uz minimalnu naknadu (tokom realizacije projektnih aktivnosti). Struktura saradnika – volontera je veoma heterogena kako u pogledu profesija (defektolozi, logoped, psiholog, socijalni radnik, učitelji, vaspitači, profesori, roditelji…) tako i starosne dobi.

Ciljevi Udruženja

Cilj Udruženja je obezbeđivanje što boljih uslova za uključivanje osoba sa invaliditetom u život zajednice.

Vizija i misija

Vizija

Udruženja je društvo koje prihvata različitost osoba sa invaliditetom i omogućava im ostvarivanje svih ljudskih prava.

Misija

Udruženja je osnaživanje osoba sa invaliditetom u pravcu njihovog aktivnog uključivanja u život zajednice, te razvijanje svesti zajednice o pravima, potrebama i mogućnostima osoba sa invaliditetom.

Organizaciona struktura

Članovi Udruženja upravljaju udruženjem preko svojih organa. Organi Udruženja su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. U toku rada po potrebi, Upravni odbor može doneti odluku o formiranju radnih tela, komisija i sekcija. Ovako formirana radna tela, komisije i sekcije nemaju status pravnog lica, odnosno nisu organi upravljanja Udruženja i njihova funkcija je ubrzanje realizacije planski postavljenih programskih aktivnosti.

Tokom godina udruženjem su rukovodili roditelji: Veronika Bačlija, Đenđi Arkoši,  Alojzije Poljaković, Zlata Vuković, Erika Balažević, Jovan Janić, Ivana Brašić,  Aleksandar Đelmiš.

Organi upravljanja

Izabrani na Skupštini 22.6.2023.

 

Predsednica Udruženja: Zorica Džinić

Sekretar: Ksenija Rusić

Članovi Upravnog odbora:

Slađana Petrekanović – predsednica Upravnog odbora

Snežana Maravić – zamenik predsednika Upravnog odbora

Jovan Janić

Marija Martić

Ferenc Ronto

Ana Crnković

Ksenija Rune

Vesna Gavrić

Nina Stojanović

Dragana Vukelić

Bojana Peić

Članovi Nadzornog odbora:

Zlata Vuković, predsednica

Dragan Seic, član

Nataša Nimčević, član

Osnovni podaci

POSLOVNO IME:   Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama „ZaJedno“ grada Subotice

SKRAĆENO POSLOVNO IME:   Udruženje „ZaJedno“

REGISTARSKI/MATIČNI BROJ:   08091889

PIB:   100556002

PRAVNA FORMA:   Udruženje

SEDIŠTE:   Subotica

PRETEŽNA DELATNOST:   Šifra delatnosti 9499

GODINA OSNIVANJA:   1986. godina

PODACI O ODGOVORNOJ OSOBI:   Zorica Džinić

Make a difference in the life of a child with special needs, create an inclusive community and improve yourself!

our history

Lorem ipsum dolor sit amet, con
sectetuer adipiscing elit.

2003
Adipiscing elit, sed diam no.

2005
Ut wisi enim ad minim veniam.

2009
Duis autem vel eum iriure dolor.

2016
Sed ut perspicia tis unde omnis.

Testimonials

We love going to this school because of the programs, scholarships and the great team of instructors. Thank you!”

Sam Jefferson

Sam Jefferson

It was nice to finally find the professional staff that know how to work with our kids and how to handle issues.”

Tim Matthews

Tim Matthews

Here you can find everything about raising a child with special needs, including school and medical programs.”

Cynthia Jones

Cynthia Jones

Our Staff

Meet our best and executive
management team

Janet Green

Executive Director

Michael Jones

Supervisor

Anna Dowson

Preschool Teacher

Christina Smith

Master Instructor

Follow us

Follow us on Instagram and see the
photos of our school life
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.