Pages Menu
Facebook
Categories Menu

O nama

 

Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama  „ZaJedno“ Grada Subotice okuplja OSI(decu, mlade i odrasle), njihove porodice, profesionalce, volontere i ostale zainteresovane građane. Cilj Udruženja je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz ostvarivanje njihovih prava na život u zajednici. Radi ostvarenja tog cilja Udruženje svoje aktivnosti usmerava kako na same OSI i podizanje njihovih kapaciteta za uključivanje, tako i na zajednicu i razvoj  inkluzivne kulture u njoj. Udruženje je osnovano 1986. godine pod  nazivom  Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Subotice.Od 2000.godine u njega su se učlanjivale osobe sa različitim vrstama invaliditeta, pa stari naziv nije više odslikavao pravu sliku članstva. Tokom preregistracije 2011  je udruženje dobilo novo ime. Broj registrovanih  OSI je 2 189, a broj članova-OSI  koji  su tokom 2013. godine  bili  direktno uključeni u neki od  projekata/ programa/aktivnosti/usluga je 237. Broj aktivnih roditelja je 58, profesionalaca 23 ( vaspitači,učitelji, lekari, defektolozi,psiholozi, novinari…).