Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Porodični program

 

Porodični program (za mlade i odrasle višestruko ometene osobe i njihove roditelje, braću i sestre) subotom od 15 do 17 časova

Cilj programa je podizanje kvaliteta života ovih porodica kroz  socijalizaciju njenih ometenih članova  i jačanje kapaciteta porodice u celini.