Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Tribina: ”Samozastupanje osoba sa intelektualnim teškoćama u Subotici – značaj, mogućnosti i prepreke”

 

Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama “ZaJedno”grada Subotice, u saradnji sa Asocijacijom za promovisanje inkluzije Srbije iz Beograda,  realizuje projekat ”Kroz samozastupanje do punije realizacije prava osoba sa invaliditetom u Srbiji”.

Projekat podržava Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji, u okviru programa EIDHR Country Based Support Scheme 2016.

Cilj ovog projekta je snaženje kapaciteta udruženja građana za formiranje grupa sa samozastupanje i uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama u aktivnu borbu za svoja prava i izgradnja njihovih kapaciteta za uticanje na relevantne lokalne i nacionalne politike u Srbiji tokom  narednih 24 meseca, počevši od 1.5.2016.g..Projekat se realizuje u Vlasotincu, Novom Pazaru i Subotici, kao novim lokalitetima, i u  Nišu, Jagodini, Novom Sadu, Beogradu i Pančevu.Ovim projektom je prvi put u Srbiji obezbeđena  sistematska podrška osobama sa intelektualnim teškoćama da govore u svoje ime o problemima  koji utiču na njihov život  i zagovaraju svoje stavove pred drugim društvenim grupama, političarima i donosiocima odluka, kao i pred društvom u celini.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete na tribini

”Samozastupanje osoba sa intelektualnim teškoćama u  Subotici – značaj, mogućnosti i prepreke”,

koja će se održati 24.06.2016, u Plavoj sali Gradske kuće, sa početkom u 10:30 sati.

 

Na tribini će učestvovati predsednik API Srbije Dragan Lukić, menadžer projekta Boban Petrović, koordinator projekta,  kao i predstavnici Grupe za samozastupanje.

S obzirom da je samozastupanje nova ideja i novi pokret u Srbiji, koji omogućava aktivnu društvenu ulogu osoba sa intelektualnim teškoćama, i koji zahteva učešće svih relevantnih aktera u zajednici, od izuzetne je važnosti da i Vi uzmete učešće u debati o značaju, mogućnostima i preprekama za samozastupanje u našem gradu.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite putem mejla na adresu:mnrosu@eunet.rs, ili telefonom na broj: 064 1485 185 (kontakt osoba: Gavrić Vesna)