Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Sufinansiranje projekta “Predah za porodice dece sa invaliditetom”

Na osnovu javnog konkursa  o finansiranju odnosno sufinansiranju mera, aktivnosti i programa u oblasti  socijalne zaštite u  2017.godini, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova dodelio je sredstva u iznosu od 200 000, 00 dinara za sufinansiranje  projekta “Predah za porodice dece sa invaliditetom” . Uslugu vikend predaha  već petu godinu Udruženje pruža  projektno, na salašu “Esperanca” u Horgošu, i svake godine je koristi 20 porodica. Usluga predah je jedan od oblika podrške porodicama dece sa invaliditetom, kako bi se one ojačale, preveniralo sagorevanje porodičnih snaga, te tako sprečio smeštaj deteta u instituciju.