Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Projekat ”Samozastupnici za osnovna prava osoba sa invaliditetom u Srbiji”

 

U okviru projekta ” Samozastupnici za osnovna prava osoba sa invaliditetom u Srbiji” grupa odraslih osoba sa intelektualnom ometenošću osvaja i usvaja nove veštine.Vežbamo govorenje o sebi i u svoje ime pred drugima,razvijamo samopouzdanje,  prepoznajemo svoja prava, potrebe i želje, učimo šta je odgovornost, odlučivanje i rešavanje problema. Teme sastanaka tokom marta meseca su bile : Da li  osobe sa intelektualnim teškoćama imaju ista prava kao svi drugi ljudi i da li imaju pravo da učestvuju u donošenju odluka koje se tiču njihovog života? Šta mogu da odlučim sam a kad mi je potrebna pomoć u donošenju odluke? Da li svakom čoveku ponekad treba pomoć  pri donošenju odluka i kome se tad obraća tražeći podršku? Zašto, kad  sam bolestan, lekar tokom pregleda razgovara sa mojom mamom o tome a ne sa mnom?