Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Projekat: „RADNIM ANGAŽOVANJEM DO INKLUZIJE”

Udruženje „ZaJedno“ je 1.7.2017., počelo sa realizacijom projekta

 „RADNIM  ANGAŽOVANJEMDOINKLUZIJE”.

Ciljprojektajenabavkanedostajućeopremeistvaranjeuslovazakontinuiranuproizvodnju  peletaibriketa, kaoi  obukairadnoangažovanje 12 osobasainvaliditetom  naposlovimaizradepeletaibriketauRadnomcentruzaosobesainvaliditetom.

Uaktivnostiobukeiradnogangažovanjabićeuključeno 12 umerenoitežeintelektualno  ometenih  mladihosobaodkojihje 4-orobiloveć angažovanouRadnomcentruapreostalih 8 ćebitiregrutiraniod članovaUdruženjaikorisnikaDnevnogboravkazaumerenoiteže  mentalnonedovoljnorazvijenalicapriDomuzadecuometenuurazvoju  “Kolevka”.

Projekat će trajati 12 meseci a finansira ga SOCIETIES - Support Of CSOs In Empowering Technical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East ope.