Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Projekat: “Podizanje stepena socijalnih veština mladih sa smetnjama u razvoju za osamostaljivanje i aktivno uključivanje u društvenu zajednicu.”

 

Udruženje „ZaJedno“, počelo je sa realizacijom projekta odobrenog na gradskom Konkursu za projekte iz oblasti omladinsksog sektora:
“Podizanje stepena socijalnih veština mladih sa smetnjama u razvoju za osamostaljivanje i aktivno uključivanje u društvenu zajednicu.”
Ciljevi ovog projekta su:
- podizanje nivoa svesti i znanja kod mladih osoba sa invaliditetom o odgovornom odnosu prema svom fizičkom i mentalnom zdravlju, podizanje svesti o mogućnostima kvalitetnog provođenja vremena, podizanje kapaciteta praktičara omladinskog rada za sprovođenje omladinskih projekata a sve to kako bi doprineli osnaživanju socijalnih veština kod mladih osoba sa invaliditetom za uključivanje u društveni život zajednice;

U okviru projekta, realizovaće se sledeće aktivnosti:

-ukupno po 12 susreta učesnika Tin i Omladinskog programa (stalnih programa za mlade pri Udruženju “ZaJedno”) u okviru kojih će oni imati priliku da učestvuju u psihosocijalnim i kreativnim radionicama, kao i da posete neke od organizacija koje se bave promovisanjem zdravih stilova života i aktivno se uključe u društveni život zajednice;

- jedan susret učenika Hemijske škole i dve škole koje se bave obrazovanjem učenika sa smetnjama u razvoju u okviru koga će se održati turnir u malom fudbalu i kulinarska radionica;

- pored jednonedeljnih susreta učesnika TIN i Omladinskog programa biće realizovani i posebni susreti na kojima će se izrađivati novogodišnji ukrasni predmeti od čije prodaje na Novogodišnjem vašaru će se omogućiti realizacija izleta za članove navedenih programa (u izradi i prodaji ukrasnih predmeta učestvovaće roditelji, saradnici Biblioteke igračaka i članovi Gerontoloških klubova);

-realizovaće se i 4 radionice koje će biti posvećene edukaciji u okviru programa prevencije rizičnog ponašanja;

- realizovaće se ukupno 6 radionica, čiji cilj je jačanje kapaciteta omladinskih i organizacija koje se bave mladima (tri radionice će se baviti temama vezanim za nečela, metode i tehnike omladinskog rada i vodiće ih sertifikovani omladinski radnik iz Kancelarije za mlade, dok će preostale tri radionice obrađivati teme vezane za metode rada sa mladim osobama sa invaliditetom, a njih će realizovati dugogodišnji saradnici Udruženja – defektolozi);

- sa udruženjem Photowalkers potpisan je sporazum o saradnji na projektu “Budimo aktivni i kreativni”, te će se u saradnji sa njima realizovati i Modna revija, čiji će učesnici biti članovi Tinejdžerskog Omladisnkog programa u okviru akcije “Help portret”;