Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Projekat ”Kroz samozastupanje do punije realizacije prava osoba sa invaliditetom u Srbiji”

 

Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama “ZaJedno”grada Subotice, u saradnji sa Asocijacijom za promovisanje inkluzije Srbije iz Beograda,  realizuje projekat ”Kroz samozastupanje do punije realizacije prava osoba sa invaliditetom u Srbiji”.

Projekat podržava Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji, u okviru programa EIDHR Country Based Support Scheme 2016.

Cilj ovog projekta je snaženje kapaciteta udruženja građana za formiranje grupa za samozastupanje i uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama u aktivnu borbu za svoja prava i izgradnja njihovih kapaciteta za uticanje na relevantne lokalne i nacionalne politike u Srbiji tokom  narednih 24 meseca, počevši od 1.5.2016.godine.

U okviru projekta održan je drugi seminar, Trening o javnom samozastupanju, koji je trajao od 8.9. do 10.9.2016. godine u Sisevcu, koji su vodili  Boban Petrović i Duška Stojisavljević iz Asocijacije za promovisanje inkluzije Srbije. Učeće na treningu uzela su dva saradnika i dva samozastupnika udruženja “ZaJedno”.

Samozastupanje je nova ideja i novi pokret u Srbiji, koji omogućava aktivnu društvenu ulogu osoba sa intelektualnim teškoćam, te su ovakvi treninzi od velike važnosti kako za same osobe s intelektualnim teškoćama, tako i za njihove asistente.