Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Inkluzivne radionice za decu

 

Inkluzivne radionice za decu  (za decu sa i bez razvojnih smetnji)-ponedeljkom,utorkom, sredom i petkom od  17 i 30  do 18 i 15 časova

Cilj ovih  pažljivo planiranih radionica za inkluzivne dečje grupe je da sva deca steknu pozitivna iskustava tokom zajedničke aktivnosti u heterogenim grupama, da prihvate model saradnje u igri,  kao zalog borbe protiv predrasuda i diskriminacije.