Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Biblioteka igračaka i igraonica “Abrakadabra”

 

Biblioteka igračaka i igraonica “Abrakadabra”- ( za decu sa i bez razvojnih smetnji predškolskog i ranoškolskog uzrasta ) svakodnevno od 10 do 12 i od 17 do 19 časova

 Cilj programa je da omogući optimalne uslove za igru svoj deci, a posebno da ohrabri roditelje dece sa smetnjama da koriste igru kao razvojni podsticaj ,kao i da uključuju svoju decu u vršnjačke grupe dece bez razvojnih smetnji.