Pages Menu
Facebook
Categories Menu

RADNI CENTAR ZA BRIKETIRANJE BIOMASE

 

O projektu

Projekat “Jačanje sistema  podrške osobama sa invaliditetom i teško zapošljivim licima u Subotici”  finansiran je od strane  humanitarne organizacije Adra International. Projekat  sprovodi Adra Srbija u saradnji sa Udruženjem “ZaJedno”.

Cilj projekta:

Jačanje sistema podrške osobama sa invaliditetom i teško zapošljivim licima kroz opremanje Radnog centra za briketiranje biomase pri udruženju “ZaJedno“.

Šta je radni centar i kome je namenjen?

 

Radni centar obezbeđuje radno angažovanje kao radno-terapijsku aktivnost osoba sa invaliditetom koje se ne mogu zaposliti ili održati zaposlenje ni pod opštim ni pod posebnim uslovima, odnosno čiji je radni učinak manji od jedne trećine radnog učinka zaposlenog na uobičajenom radnom mestu.

Radni centar mogu da osnuju Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i organizacije osoba sa invaliditetom ili organizacije njihovih zakonskih zastupnika (Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Službeni glasnik RS, br. 36/2009).

Šta je cilj?

Sticanje, održavanje i unapređivanje radnih i radno-socijalnih veština i sposobnosti.

Održavanje očuvanih funkcionalnih sposobnosti korisnika, razvijanje njihove samostalnosti.

Razvijanje samostalnosti, samopoštovanja i samopouzdanja korisnika.

Poboljšavanje kvaliteta života OSI i njihovih porodica.

Pružanje podrške socijalnoj uključenosti korisnika i stvaranje uslova za dalje napredovanje i osamostaljivanje u pravcu radno-socijalne integracije.

Finansijer projekta: Adra International 

Partner na projektu:Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama “ZaJedno”Grada Subotice

 

http://www.subotica.com/vesti/u-mz-makova-sedmica-otvoren-radni-centar-za-osobe-sa-invaliditetom-id21351.html