Pages Menu
Facebook
Categories Menu

PREDAH za porodice dece i mladih sa smetnjama u razvoju

 

U toku je realizacija projekta „Predah za porodice dece i mladih sa smetnjama u razvoju“ koji je podržan od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike-Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu.

Cilj projekta je da se  kroz uslugu vikend-predaha  poveća funkcionalnost  20  uključenih porodica i time prevenira sagorevanje porodičnih snaga i smeštanje deteta u instituciju.

Vikend-boravci se organizuju na salašu „Esperanca“ u Horgošu, koji je u ove svrhe dala na korištenje humanitarna fondacija Poverelo.

Deca i mladi borave na salašu u grupama od po 5 korisnika, uz koje su defektolog, vaspitač i domaćica, a u nekim grupama je angažovana i medicinska sestra.